Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Bieżące wydarzenia

Inaczej niż co roku w ZSTI świętowano dzień patrona szkoły – św. Antoniego z Padwy. Dzień przed jego liturgicznym wspomnieniem, bo w piątek 12 czerwca społeczność szkolna spotkała się na mszy św. w kościele parafialnym p.w. Bożego Miłosierdzia w Mszanie Dolnej.

Pandemia nie przeszkodziła w przygotowaniach do dnia otwartego Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej, zwanego popularnie Instaliadą, który odbędzie się 15 czerwca w zupełnie nowej formule - na miarę nowej rzeczywistości, czyli wirtualnie.

 

Uwaga maturzyści przypominamy, że:

Prosimy wszystkich zdających o zapoznanie się z organizacją wejść na sale egzaminacyjne

 

Najważniejsze wytyczne GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów maturalnych

 

1.1.     Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

1.2.     Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.