Sukces eksperymentu – technik spawalnictwa będzie nauczany w całej Polsce

Trwające od dwóch lat w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej działania związane z eksperymentem edukacyjnym zakończyły się sukcesem. Technik spawalnictwa został wpisany na ministerialną listę Klasyfikacji zawodów i specjalności, a tym samym od września może się rozpocząć regularna rekrutacja na ten kierunek w całej Polsce.

Na ten dzień czekano z niecierpliwości nie tylko w ZSTI, ale i w wielu zakładach związanych z branżą spawalniczą. 17 stycznia w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie, podpisane niespełna miesiąc wcześniej przez ministra edukacji narodowej, wieńczące kilkuletnie starania o wprowadzenie na rynek pracy nowego zawodu – technik spawalnictwa.

Przypomnijmy, że to właśnie w ZSTI we wrześniu 2018 roku rozpoczął się eksperyment edukacyjny – naukę podjęli przyszli technicy spawacze, a ambicją twórców projektu – nauczycieli zawodów mechanicznych w ZSTI: Andrzeja Figury i Bogdana  Ślósarza było przede wszystkim wprowadzenie nowego zawodu na rynek pracy.

Pomysł zyskał poparcie i rekomendacje wielu związanych z branżą spawalniczą instytucji, takich jak Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, czy chociażby Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, z którym szkoła współpracuje już od wielu lat.

Zadowolenia ze zmiany ministerialnego rozporządzenia nie kryją też przyszli pracodawcy nowo kształconej kadry spawaczy średniego szczebla - Polska Grupa Zbrojeniowa – Huta Stalowa Wola, producent sprzętu spawalniczego Lincoln Electric, PESA Bydgoszcz – producent pociągów, wagonów i taboru kolejowego, CF Manufaktura Kraków – producent dużych konstrukcji stalowych,  czy Rafako – producent kotłów dla przemysłu energetycznego, którzy od wielu lat wyrażają bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników branży spawalniczej na poziomie podstawowym - spawacz, jak i średnim - technik spawalnictwa.

Obecnie w  ZSTI trwa druga edycja eksperymentu edukacyjnego. Z powodów proceduralnych nie udało się wpisać nowego zawodu na listę ministerialną, jak to było początkowo planowane na wiosnę ubiegłego roku, dlatego we wrześniu, ze względu na ogromne zainteresowanie – powtórzono eksperyment. W murach przy ul. Starowiejskiej w dwóch klasach pierwszych pod okiem doświadczonej kadry uczy się kolejna grupa spawaczy, którzy będą posiadać, oprócz umiejętności praktycznych, szeroką teoretyczną wiedzę branżową.Od września kształcenie wykwalifikowanych fachowców – techników spawalnictwa rozpocznie się na masową skalę w całej Polsce. Natomiast według prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa, opracowanej przez MEN, oprócz technika spawalnictwa na liście 22 profesji znajduje się jeszcze m.in. technik elektryk, technik mechanik, mechanik maszyn i urządzeń – zawody również nauczane w ZSTI.