Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej

34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4, tel. (18) 33 19 040

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

W związku z organizacją egzaminów maturalnych Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Proszę wszystkich maturzystów o zapoznanie się wytycznymi https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

Zdający którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa w trakcie egzaminów maturalnych i powinni zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.