Funkcjonowanie szkoły od od 18. stycznia 2021 r.

Od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. wybrane zajęcia praktyczne będą się odbywały w formie stacjonarnej (w szkole). W związku z tym plan lekcji został zmodyfikowany w taki sposób, aby każdy uczeń miał czas na dojazd na lekcje do szkoły po lekcjach zdalnych i powrót do domu ze szkoły na lekcje zdalne (podobnie jak w grudniu ubiegłego roku). Pozostałe zajęcia odbywają się w formie zdalnej.

Proszę wszystkich uczniów o zapoznanie się ze skorygowanym planem zajęć, w którym kolorem żółtym wyróżniono zajęcia odbywające się w szkole. Proszę również o dostosowanie się do obowiązujących zasad związanych z epidemią COVID-19.

Zmodyfikowane plany lekcji dla klas, których plan lekcji uległ zmianie, obowiązujące od 18.01.2021 r. są dostępne pod linkiem: e-Plan od 18.01.2021

 

Pozostałe klasy - nie ujęte w zmodyfikowanych planach lekcji - uczą się zgodnie ze "starą" wersją planu lekcji dostępnego pod linkiem: e-Plan