• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • sladj4

Plany lekcji od 1 lutego 2021 r.

Przypominamy, że od poniedziałku 1 lutego 2021 r. rozpoczymany w ZSTI drugi okres roku szkolnego. W związku z tym ulega zmianie plan lekcji.

Podobnie jak dotychczas - wybrane zajęcia praktyczne będą się odbywały w formie stacjonarnej (w szkole). W związku z tym plan lekcji został zmodyfikowany w taki sposób, aby każdy uczeń miał czas na dojazd na lekcje do szkoły po lekcjach zdalnych i powrót do domu ze szkoły na lekcje zdalne (podobnie jak w grudniu ubiegłego roku). Pozostałe zajęcia odbywają się w formie zdalnej.

Proszę wszystkich uczniów o zapoznanie się ze skorygowanym planem zajęć, w którym kolorem żółtym wyróżniono zajęcia odbywające się w szkole. Proszę również o dostosowanie się do obowiązujących zasad związanych z epidemią COVID-19.

Zmodyfikowane plany lekcji, obowiązujące od 01.02.2021 r. są dostępne pod linkiem: e-Plan od 01.02.2021