• slajd1
  • slajd2
  • slajd3
  • sladj4

W ZSTI obchodzą dalej Światowy Dzień Środków Przekazu

W ZSTI z okazji Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu, którego, przypomnijmy, celem jest popularyzacja wiedzy na temat mediów odgrywających znaczącą rolę szczególnie w czasie pandemii, na kolejnych zajęciach z grafiki i fotografii reklamowej powstały ciekawe prace.

Kilka prezentujemy poniżej.