Zmiany w funkcjonowaniu szkoły od 19. kwietnia 2021 r.

Informujemy, że w związku z ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzeniem w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkół, od poniedziałku 19. kwietnia 2021 r.  wprowadza się następujące zmiany w naszej szkole:

  • w klasach 3TB, 3TE, 3TI, 3TS i 3SB wybrane zajęcia praktyczne odbywają się stacjonarnie w szkole, a uczą się wg "planu na żółto"
  • uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu
  • pozostałe klasy w całości realizują naukę zdalną wg obowiązującego i opublikowanego na stronie szkoły e-Planu.