Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim

Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami”

 

Powiat Limanowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami”

W ramach projektu realizator przewiduje następujące formy wsparcia, zgodne z wnioskiem:

1) Dla nauczycieli:
a) Kursy doskonalące dla nauczycieli

2) Dla uczniów:
a) Kursy
b) Wizyty zawodoznawcze
c) Zajęcia wyrównawcze
d) Płatne staże zawodowe
e) Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych
f) Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Dla uczniów ZSTI w Mszanie Dolnej przewidziano następujące kursy branżowe:

Kursy dla uczniów branża mechaniczna i górniczo-hutnicza:

 • Spawanie różnymi metodami,
 • Cięcie plazmowe i tlenow, 
 • Programowanie i obsługa obrabiarek CNC + drukarek 3D, 
 • Obsługa i eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych do 1kV SEP,
 • Obsługa i eksploatacja urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne SEP, 
 • Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji elektrycznych CAD, 
 • Nowoczesne systemy zabezpieczeń, 
 • Programowanie sterowników PLC, 
 • Automatyka budynkowa KNX

Kursy dla uczniów branża budowlana:

 • Montaż rusztowań,
 • Kierowca wózków widłowych,
 • Obróbki dekarskie 

Kursy dla uczniów spoza branży: 

 • Projektowanie i obsługa handlowych witryn internetowych, 
 • Budowa certyfikowanych sieci komputerowych 

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE PROJEKTU