Technik budownictwa

Zawód technik budownictwa jest zawodem atrakcyjnym, wymagającym wszechstronnej wiedzy, dobrego przygotowania zawodowego i dobrego stanu zdrowia. Szkoła umożliwia zdobycie wykształcenia średniego zawodowego i zdawania matury.

W technikum budowlanym wyodrębnione są dwie kwalifikacje zawodowe:
BUD.08. Wykonywanie konstrukcji budowlanych
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Po ukończeniu nauki absolwenci przygotowani są do prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami ludzi przy wznoszeniu obiektów budowlanych, sporządzania obmiarów i kosztorysów, sprawowania nadzoru budowlanego, bądź kontynuowania dalszej nauki na uczelniach technicznych.
Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, jak również prowadzenia własnej firmy budowlanej. Ponadto technicy budownictwa mogą znaleźć zatrudnienie w swoim zawodzie w krajach Unii Europejskiej, gdzie są poszukiwanymi pracownikami.
Absolwenci naszej szkoły pracują w przedsiębiorstwach budowlanych, prowadzą własne firmy budowlane, pracują w biurach projektów jako asystenci projektanta oraz kontynuują naukę na wyższych uczelniach, w szczególności na kierunku budownictwo lądowe.
Szkoła organizuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe oraz szkolenia technologiczne i produktowe ze współpracą z największymi polskimi firmami związanymi z budownictwem. Uczniowie mają możliwość zapoznania się z dokumentacją budowlaną, nowoczesną technologią wykonywania robót budowlanych, materiałami budowlanymi i organizacją stanowiska pracy.

  • Twoim marzeniem jest nauka w ciekawym i przyszłościowym zawodzie?
  • Pragniesz w przyszłości wykonywać ciekawe, rozwijające i dobrze płatne zadania?
  • Jesteś kreatywny, ambitny i ciekawy świata?
  • Chcesz tworzyć otaczający Cię świat a nie tylko się jemu przyglądać?

Technikum budownictwa to odpowiednie miejsce dla Ciebie.