Branżowa szkoła I stopnia

Mechanik - monter maszyn i urządzeń

Obecnie na rynku pracy, sektora produkcji maszyn i urządzeń oraz pokrewnych występują duże niedobory wykwalifikowanych pracowników. Jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów jest właśnie mechanik monter maszyn i urządzeń.
Zawód ten jest ciekawą propozycją dla osób zainteresowanych mechaniką i budową maszyn, posiadających zdolności manualne, mających wyobraźnię przestrzenną, potrafiących działać zadaniowo, samodzielnie i zespołowo. Mechanik-monter maszyn i urządzeń buduje, instaluje i uruchamia maszyny oraz ich podzespoły. Wytwarza brakujące części maszyn i urządzeń. W związku z tym posługuje się sprawnie i precyzyjnie dużym zakresem przyrządów, narzędzi, elektronarzędzi oraz maszyn.
Zna podstawy materiałoznawstwa, budowy maszyn, obróbki metali różnymi metodami. Wykonuje przeglądy, naprawy, konserwacje, regulacje, próbne uruchomienia po naprawach różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia i przyrządy pomiarowe, ślusarskie, monterskie oraz specjalistyczne. Ponadto stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. Potrafi także sporządzać i odczytać rysunki techniczne tradycyjne i maszynowe. Kompetencje osoby wykonującej ten zawód są bardzo dobrą podstawą do szkolenia zmierzającego do uzyskania różnych uprawnień zawodowych takich jak: operator obrabiarek cnc, spawacz.

Zakres zadań zawodowych mechanika-montera maszyn i urządzeń jest obszerny i zróżnicowany, obejmuje m.in.
• wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich,
• instalowanie, uruchamianie i przemieszczanie maszyn i urządzeń,
• wykonywanie i naprawianie typowych części maszyn,
• przeprowadzanie przeglądów technicznych, napraw bieżących, średnich i głównych maszyn i urządzeń,
• ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń z wykorzystaniem badań diagnostycznych,
• wykonywanie prac montażowych i kontrolnych w cyklu produkcyjnym maszyn i urządzeń,
• naprawianie i konserwowanie maszyn i urządzeń mechanicznych,
• kontrolowanie maszyn i urządzeń po naprawie, regulowanie i ustawianie według żądanych parametrów eksploatacyjnych,
• sporządzanie uproszczonych kalkulacji kosztów wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń.

Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
 

 

Monter konstrukcji budowlanych

Monter konstrukcji budowlanych montuje konstrukcje drewniane, stalowe i żelbetowe z elementów prefabrykowanych oraz wykonuje pomocnicze roboty betoniarskie, zbrojarskie, murarskie i ciesielskie w budynkach mieszkalnych, handlowych, użyteczności publicznej, administracyjno-biurowych, a także w mostach, kładkach, wieżach, słupach energetycznych itp.
Absolwenci szkoły branżowej I stopnia w zawodzie monter konstrukcji budowlanych znajdują bez trudu zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, przedsiębiorstwach budowy dróg i mostów. Mają również możliwość prowadzenia własnych firm remontowo-budowlanych lub handlowych.
Budownictwo należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. „Budowlańcy” należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego państwa. Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów szkół branżowych. W ich ocenie poza kwalifikacjami zawodowymi, ważne są także kompetencje personalne i społeczne, choćby zaangażowanie w wykonywaną pracę. Pracodawcy zagraniczni cenią sobie polskich fachowców z branży budowlanej, jednak wymagają umiejętności posługiwania się językiem zawodowym. Wszystkie te umiejętności i kompetencje nasi uczniowie nabywają podczas 3 letniej nauki w szkole branżowej I stopnia. Nauka ta kończy się egzaminem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje zawodową K1 Montaż konstrukcji budowlanych. Praktyki zawodowe odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach budowlanych i pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. Pracownie zlokalizowane są na terenie szkoły więc uczniowie nie obciążani są dodatkowo dojazdami i poszukiwaniem firm posiadających warunki i kadrę niezbędną do nauczania w zawodzie.
Wysoka dynamika wzrostu rozwoju gospodarczego i sprzyjająca koniunktura w budownictwie, wpływają na wzrost zapotrzebowania pracodawców na nowych pracowników z branży budowlanej. W ostatnich latach na rynku pracy odczuwane są braki wykwalifikowanych pracowników z sektora budowlanego. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych monterów, których umiejętności i zaangażowanie przyczyni się do podniesienia jakości i szybkości wykonywanych prac montażowych. Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych.
Jeśli lubisz pracę w zespole, jesteś odpowiedzialny i nie boisz się nowych wyzwań jak również lubisz poznawać nowe technologie i rozwiązania inżynierskie i konstruktorskie zostań uczniem w naszej szkole. A w przyszłości spełnij swoje marzenia pracując przy inspirujących projektach oraz w ciekawych miejscach.

 

szkoła wielozawodowa dla młodocianych pracowników

Nauka w klasach wielozawodowych polega na tym, że wszyscy uczniowie uczą się razem przedmiotów ogólnokształcących (j. polski, matematyka, fizyka itd.), natomiast przedmioty zawodowe realizowane są na kursach organizowanych przez Ośrodki Doskonalenia Zawodowego.

W szkole będziesz uczyć się przedmiotów teoretycznych natomiast w wybranym przez Ciebie zakładzie będziesz się przygotowywać praktycznie do wykonywania zawodu.W tym systemie w naszej szkole możesz przygotowywać się do następujących zawodów: Sprzedawca, Blacharz samochodowy, Kucharz, Lakiernik, Stolarz, Mechanik pojazdów samochodowych, Elektryk, Cukiernik, Ślusarz, Piekarz, Fryzjer, Cieśla, Murarz-tynkarz, Wędliniarz, Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Monter zabudowy i  robót wykończeniowych  w budownictwie

Tryb nauki:

  • w pierwszej klasie nauka prowadzona jest przez  3 dni w tygodniu, 2 dni przeznaczone są na praktyczna naukę zawodu
  • w drugiej klasie nauka prowadzona jest przez  2 dni w tygodniu,  a praktyki - 3 dni
  • w trzeciej klasie nauka w szkole trwa  1 dzień, a  praktyki - 4 dni.

Na koniec nauki zdasz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub, jeśli twój pracodawca jest zrzeszony w Cechu Rzemiosł egzamin czeladniczy i będziesz pracownikiem wykwalifikowanym w danym zawodzie.