Bezpieczna szkoła z certyfikatem

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych znalazł się w gronie małopolskich placówek oświatowych uhonorowanych certyfikatem „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”. Wyróżnienie jest tym bardziej prestiżowe, iż ZSTI jest jedną z dwóch szkół ponadgimnazjalnych z powiatu limanowskiego, które znalazły się w tym honorowym gronie. 

To właśnie z jej inicjatywy we wrześniu ubiegłego roku szkoła przystąpiła do projektu „Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Pierwszym etapem było stworzenie zintegrowanego planu działania, który był realizowany przez panią pedagog do czerwca 2011r. Składał się on z szeregu zadań realizowanych w sferze wychowawczej pracy szkoły. Były to m.in. spotkania z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, kampania informacyjna wśród uczniów i nauczycieli, uświadamianie uczniom różnych zagrożeń związanych z agresją paserstwem, narkomanią, AIDS, prowadzenie zajęć profilaktycznych. Plan zakładał także integrację międzyszkolną mającą na celu przeciwdziałanie niezdrowej rywalizacji, której efektem były międzyszkolne imprezy, takie jak Koncert Noworoczny, Gimnazjada czy też Dzień Integracji Międzyszkolnej. Propagowano również pozytywne formy spędzania wolnego czasu poprzez zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych, tworzenie tradycji „Trzeźwej zabawy” oraz podejmowanie działań prospołecznych poprzez udział w akcjach charytatywnych oraz działalność wolontariatu. W ramach projektu eliminowano negatywne zachowania i przejawy agresji na terenie szkoły, ale także dbano o doskonalenie wiedzy nauczycieli np. poprzez organizowanie szkoleń.

 

Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” podnosi nie tylko prestiż placówki. Co ważniejsze wymiernym efektem realizowania planu było podniesieni poziomu bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz w drodze do niej, czyli uczynienia z ZSTI miejsca przyjaznego, co potwierdzili sami uczniowie podczas kontroli, jaką przeprowadzili policjanci w Komendy Wojewódzkiej pod koniec ubiegłego roku szkolnego.