34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4
Pon - Pt: 8:00 - 15:00
  • zsti1
  • zsti2
  • zsti3
  • zsti4

Historia szkoły

Historia ZSTI

HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNYCH

Współczesny wizerunek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych to obraz szkoły nowoczesnej, bogato wyposażonej, atrakcyjnej dla młodzieży, cieszącej się renomą w lokalnym środowisku. Aktualna pozycja Zespołu Szkół im. Św. Antoniego to efekt pracy wielu ludzi, determinacji i wizji osób, umiejących nadać właściwy kierunek rozwoju placówce.

Początki:
Początki Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych były skromne, związane ze Spółdzielnią Pracy Metalowo – Drzewnej „Meblomet”, przy której powołano w 1962 roku filię Międzyzakładowej Szkoły Zawodowej w Limanowej. Uczniowie mieli wówczas możliwość kształcenia w zawodzie ślusarza usługowego. Funkcjonowanie szkoły o takim charakterze stało się w pełni zasadne i odpowiadało lokalnym potrzebom. Mimo dużych trudności, między innymi lokalowych, utworzono w 1968 roku samodzielną Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących w Mszanie Dolnej przy Spółdzielni Pracy „Meblomet”. Kształcenie odbywało się na kierunku ślusarz – mechanik, a nauka w dwóch salach lekcyjnych przy ul. Ogrodowej. Rok później utworzono Technikum Mechaniczne o specjalności obróbka skrawaniem. W roku szkolnym 1972/73 powstał nowy kierunek kształcenia – stolarz oraz odbyła się pierwsza matura.

Rozwój szkoły:
W 1982 roku na mocy decyzji Kuratorium Oświaty i Wychowania utworzono drugą szkołę zawodową, kształcącą na kierunku monter instalacji budowlanych, związaną z Przedsiębiorstwem Instalacji Przemysłowych „Instal”. Działała ona pod wspólnym zarządem z Zasadniczą Szkołą Zawodową Przyzakładową Spółdzielni Pracy „Meblomet”. Podjęto także koncepcję budowy autonomicznego budynku, co rok później owocowało przekazaniem terenu pod budowę szkoły przez Miasto i Gminę Mszana Dolna.
W 1984 roku prowadzenie szkoły przejęło Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Instal” Kraków. 18 kwietnia 1985 roku odbyła się uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego i wmurowanie kamienia wegielnego pod fundamenty przyszłego obiektu przy ul. Starowiejskiej.
Szkoła prężnie rozwijała się, dwa lata później już 364 uczniów kształciło się w 13 oddziałach o specjalnościach: stolarz, ślusarz – spawacz, ślusarz – mechanik, zbrojarz – betoniarz, monter instalacji budowlanych, monter instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych. Powstała też klasa technikum drzewnego o specjalności: meblarstwo.
Istotne zmiany następują w kolejnych latach – na mocy zarządzenia Kuratora Oświaty i Wychowania 29 maja 1988 roku powstaje Zespół Szkół Zawodowych Przedsiębiorstwa „Instal”. W roku szkolnym 1990/1991 prowadzenie placówki przejęło Kuratorium Oświaty i Wychowania, a szkoła zaczęła funkcjonować pod samodzielną nazwą Zespół Szkół Zawodowych, w skład którego wchodziło Technikum Mechaniczne, Technikum Mechaniczne dla Pracujących i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W 1992 roku budowa obiektów szkolnych nabrała tempa, w prace z zaangażowaniem włączyła się miejscowa społeczność, nauczyciele, rodzice, a nawet uczniowie.

Własna szkoła:
25 listopada 1993 roku nastąpiło uroczyste oddanie do użytku części dydaktycznej i socjalnej szkoły, obejmujących osiem sal lekcyjnych oraz pomieszczenia i urządzenia niezbędne do własciwego funkcjonowania obiektu. Rok później ukończono część warsztatową. Nadal trwały prace wykończeniowe – tynkowano ściany, malowano dachy, ocieplano budnek. Wiele działań wykonano wyłącznie własnymi siłami oraz środkami. Sytuacja finansowa uległa korzystnej zmianie w 1999 roku, po przejęciu Zespołu Szkół Zawodowych przez Starostwo Powiatowe w Limanowej. Rok później ruszyła budowa długo wyczekiwanej, pełnowymiarowej hali sportowej. Stanowiła ona obok sal lekcyjnych, kotłowni i garaży budowanych od 1998 roku, istotny punkt planu rozbudowy szkoły. 11 września 2002 roku nastąpiło uroczyste otwarcie bogato wyposażonej sali gimnastycznej, która służy dziś zarówno szkole, jak i lokalnemu środowisku powiatu limanowskiego.
Równocześnie dbano o zaplecze informatyczne – od roku szkolnego 1998/1999 placówka posiadała stały dostęp do internetu, własne stanowiska komputerowe, w przeciągu najbliższych lat utworzono pracownię informatyczną oraz doposażono pracownię elektryczną. W roku szkolnym 2000/01 prezes firmy REFAS – Remo Salvatorelli przekazał szkole zabytkową maszynę parową z początku XX wieku. Po renowacji, którą wykonali sami uczniowie, maszyna znalazła swoje miejsce przy głównym wejściu i stała się symbolem Zespołu Szkół Zawodowych.
Prężnie rozwijająca się szkoła wymagała podjęcia kolejnych wyzwań budowlanych. W 2010 roku w ramach projektu Przebudowa i wyposażenie placówek kształcenia zawodowego Powiatu Limanowskiego jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej ruszyły prace związane z budową łącznika między salą gimnastyczną, a budynkiem szkoły. Obiekt o imponujących wymiarach 12 x 34 m, został ukończony 30 listopada 2010r. Obejmował nowoczesną czytelnię multimedialną, pracownię językową oraz dwie sale wykładowe. 6 grudnia tego roku nastąpił odbiór techniczny, a uroczystego poświęcenia pomieszczeń dokonał proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego – ks. Stanisław Parzygnat.
Rok szkolny 2010/2011 był szczególnie istotny dla społeczności szkolnej, uzyskano nie tylko nowoczesny obiekt, ale również wybrukowano plac przed szkołą, wyasfaltowano drogę dojazdową do parkingu, wymieniono stolarkę okienną w pawilonie warsztatów szkolnych, dokonano remontu posadzki wewnętrznej, modernizacji oświetlenia placu przed Zespołem Szkół, a także zadbano o krzewy i iglaki w otoczeniu obiektu. W ramach projektu dotyczącego przebudowy i doposażenia placówek kształcenia zawodowego Zespół Szkół wzbogacił się o nowoczesny sprzęt – Centrum Pionowe 4-osiowe „HARNAŚ” Andrychowskiej Fabryki Maszyn, czyli obrabiarka CNC (sterowana numerycznie) ze sterowaniem firmy FANUC. Maszyna produkcyjna stosowana jest do wykonywania różnych detali, np. matryc, form, kół zębatych. Również warsztaty szkolne zostały wyposażone w wypalarkę plazmowo-tlenową sterowaną numerycznie firmy ECERT. Tak nowoczesne wyposażenie jest unikatowe w skali regionu.

Pod opiekę Św. Antoniego:
„Nadszedł czas aby szkoła zyskała tożsamość poprzez nadanie jej imienia. Pokój i dobro, praca i nauka to wartości szczególnie nam bliskie, wartości, które w murach tej szkoły zawsze wyznaczały kierunek pracy.”
W listopadzie 2007 roku decyzją Rady Pedagogicznej Zespół Szkół Zawodowych przekształcił się w Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej. Szczególną atencją w społeczności szkolnej cieszyła się postać św. Antoniego, dlatego też powstał projekt przyjęcia imienia wyjątkowego franciszkanina.
14 lutego 2008 roku Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych otrzymał uchwałę intencyjną nadającą imię świętego Antoniego, a także sztandar, na którym widnieje postać patrona szkoły oraz słowa:

POKÓJ I DOBRO, PRACA I NAUKA

Projekty i szkolenia zawodowe:
Szkoła stale zwiększała swój potencjał, bogaciła bazę dydaktyczną, zapewniała uczniom dostęp do internetu, możliwość korzystania z bogatego zbioru bibliotecznego oraz doskonalenia umiejętności fachowym zapleczem warsztatów zawodowych. Aktualnie placówka dysponuje salami informatycznymi, wyposażonymi w nowoczesną technologię, m.in. posiada pracownię CNC, czy pracownię projektowania CAD. Pracownicy szkoły oraz uczniowie mają do dyspozycji czytelnię multimedialną, laptopy, tablice interaktywne, większość pomieszczeń szkolnych zaopatrzona jest w rzutniki multimedialne. Pracownie przedmiotów zawodowych wyposażone są w zaawansowane urządzenia typu obrabiarka CNC Harnaś, przecinarka plazmowa CNC, czy sprzęt spawalniczy. Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych jako jeden z pierwszych w regionie wprowadził narzędzia elektroniczne w administracji i dydaktyce.
W latach 2008 – 2011 szkoła realizowała projekt europejski pod nazwą Kształcenie zawodowe Twoją przyszłością. Dzieki środkom finansowym tego projektu, 457 uczniów uczestniczyło w kursach zawodowych, m.in. w kursie spawalniczym, modelowania komputerowego 2 D, programowania obrabiarek numerycznych. Młodzież miała możliwość uzyskania uprawnień SEP oraz Europejskich Certyfikatów Kompetencji Informatycznych ECCC na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Dodatkowo 360 uczniów zostało przeszkolonych z przedsiębiorczości.
W kolejnych latach 2010 – 2014 Zespół Szkół przystąpił do unijnego projektu pod nazwą Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. W ramach tego przedsięwzięcia kontynuowano kursy realizowane we wcześniejszym projekcie, ale również wzbogacono ofertę o tematykę szczególnie intratną dla profilu budowlanego, m. in. zajęcia obejmowały aranżację wnętrz, projektowanie przestrzeni zielonych, rozwijanie kompetencji matematycznych i językowych, czy montaż rusztowań.
Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych jest jedyną techniczną szkołą w Polsce, która posiada atest Instytutu Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz firmy Humaneo, współpracującej przy organizacji szkoleń zawodowych. Atest umożliwia szkolenie uczniów jako monterów rusztowań budowlano – montażowych.
Dodatkowo uczniowie uczestniczyli w kursach cięcia plazmowego, programowania sterowników PLC, technik mobilnych, nowoczesnych instalacji elektrycznych niskonapięciowych, czy obsługi obrabiarek numerycznych z wykorzystaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej ZSTI - numerycznego centrum pionowego czteroosiowego oraz numerycznej wypalarki plazmowo – tlenowej.
Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych pełni istotną rolę w regionie, jako szkoła specjalizująca się w kształceniu zawodowym wychodzi ze swoją ofertą również do osób dorosłych. W 2014 roku w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zespół Szkół zaprosił do udziału w bezpłatnych kursach spawalniczych. Kursy te odbywały się na różnych poziomach zaawansowania i dotyczyły spawania różnymi metodami – MIG, MAG, MMA – elektroda otulona, TIG. Wszystkie kursy prowadzone przez szkołę były nadzorowane przez Instytut Spawalnictwa z Gliwic oraz kończyły się egzaminem państwowym, po zdaniu którego uczestnicy otrzymywali zaświadczenia potwierdzające zdobycie kwalifikacji i uprawniające do wykonywania pracy spawacza.


ZSTI dzisiaj:
Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych jest nowoczesną szkołą oferującą kierunki kształcenia zgodne z lokalnymi potrzebami na rynku zawodowym. W roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół otworzył nowy kierunek o specjalności Technik organizacji reklamy. Profil ten daje kompetencje w zakresie organizowania i prowadzenia kampanii reklamowych, usług, projektowania, wykonywania środków reklamowych. Łączy umiejętności ekonomiczne, językowe, ze zdolnościami artystycznymi. Cieszy się dużą popularnością, zwłaszcza wśród dziewcząt. Atrakcyjność kierunku podkreślana jest działaniami edukacyjnymi, w ramach których angażowane są osoby, będące autorytetami w dziedzinie wizerunku, technik marketingowych, etykiety, psychologii.
Aktualnie w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych blisko 700 uczniów pobiera naukę w 21 oddziałach następujących typów szkół:
• Technikum – na kierunku technik mechanik, technik elektryk, technik informatyk, technik budownictwa, technik organizacji reklamy.
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa – monter konstrukcji budowlanych, mechanik - monter maszyn i urządzeń.
Młodzież ma możliwość rozwijania swoich pasji dzięki ofercie zajęć pozalekcyjnych, takich jak Klub Komputerowy „Instal”, klub sportowy, czy w zespole muzycznym „Instal Band”. Od 2012 roku w szkole działa młodzieżowa telewizja Instal TV, dokumentująca najważniejsze wydarzenia z życia placówki. Ponadto Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych angażuje się w projekty wymiany międzynarodowej, co zaowocowało w poprzednich latach współpracą z placówkami we Włoszech, Rumunii, Turcji, na Litwie, czy w Portugalii, a także szkoleniami zagranicznymi dla uczniów i kadry nauczycielskiej.
Szkoła uzyskuje liczne certyfikaty potwierdzające jakość kształcenia i wychowania, m. in. Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo przyznany przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, czy Certyfkat Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej. Jest również jedyną techniczną szkołą w Polsce, która posiada atest Instytutu Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego umożliwiający szkolenie uczniów jako monterów rusztowań budowlano – montażowych. Atest ten świadczy o prestiżu Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych oraz o bogatej infrastrukturze szkoły, zapewniającej szkolenia na właściwym poziomie.
Szkoła jest silnie osadzona w środowisku, spełnia istotną rolę edukacyjną i wychowawczą w regionie, pozwala uczniom zdobyć nie tylko gruntowną wiedzę teoretyczną, ale również wyposaża ich w konkretne umiejętności praktyczne, dzięki którym absolwenci Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych stają się fachowcami w swojej dziedzinie.