34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4
Pon - Pt: 8:00 - 15:00
 • zsti1
 • zsti2
 • zsti3
 • zsti4

Informacje o projekcie

kpo

 

mein bcu logo pion white

Projekt  „Informatyczne Branżowe Centrum Umiejętności” w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) dofinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Realizator: Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Mszanie Dolnej, na podstawie udzielonego przez Zarząd Powiatu Limanowskiego pełnomocnictwa, uchwała nr 1317/22 z dnia 24 listopada 2022r.

Warunek otrzymania dofinansowanie: posiadanie Partnera branżowego (podpisanie Umowy Partnerskiej)

Okres realizacji: do 30.09.2025r.

Dofinansowanie: 14 970 045,95 PLN (netto).

Wkład własny: koszt podatku VAT.

Projekt przewiduje stworzenie Informatycznego Branżowego Centrum Umiejętności zlokalizowanego przy Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej - Technikum im. św. Antoniego z Padwy, ul. Matejki 11, Mszana Dolna.

W tym celu zaplanowano:

 1. Przeprowadzenie działań inwestycyjnych (prac remontowych) niezbędnych do utworzenia BCU w obiekcie przy ul. Matejki:
 • Zniwelowanie barier architektonicznych (rozbiór obecnej kostki brukowej, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ułożenie kostki brukowej, zainstalowanie poręczy, dostosowanie miejsca parkingowego)
 • modernizacja przyłączy (centralne ogrzewanie, prąd, gaz)
 • usługa hydrauliczna: rozprowadzenie rur, zamontowanie grzejników (usługa + materiał)
 • modernizacja instalacji elektrycznej i teleinformatycznej
 • demontaż podłogi i wykonanie prac przygotowawczych do dalszego remontu (m.in. skucie tynków) dla łącznej powierzchni 132,7 m2
 • zakup okien + demontaż starych okien i montaż nowych okien + dodatkowe materiały niezbędne do wykonania usługi m.in. pianki montażowe, silikony, wykonanie szpalery oraz zakup i montaż parapetów)
 • adaptacja pomieszczeń – sal szkoleniowych: doprowadzenie instalacji i jej przygotowanie wraz z białym montażem; wykonanie wylewek (zakup materiałów + usługa), wykonanie tynków (zakup materiałów + usługa), wykonanie podłóg (panele, listwy, podkłady – materiał wraz z robocizną), szpachlowanie wraz z malowaniem i materiałem, zamontowanie sufitów podwieszanych (materiał + usługa), drzwi (zakup + montaż)
 1. Zakup wyposażenia w zakresie związanym z funkcjonowaniem BCU:
 • meble do sal, meble kuchenne, wyposażenie AGD kuchni, wyposażenie WC, materiały biurowe, eksploatacyjne, zakup sprzętu elektronicznego i multimedialnego, komputerów, laptopów,
 1. Utworzenie struktury instytucjonalnej (wpisanie BCU do systemu oświaty, powołanie Rady zarządzającej BCU);
 2. Zatrudnienie pracowników centrum, w tym trenerów i szkoleniowców, przygotowanie dokumentacji
 3. Funkcjonowanie BCU w zakresie:
  A) działalność edukacyjno-szkoleniowa (szkolenia dla uczniów, studentów, nauczycieli, i innych osób dorosłych w dziedzinie Informatyka i Programowanie, opracowanie materiałów merytorycznych i multimedialnych do 10 umiejętności oraz do 5 kwalifikacji, utworzenie 5 nowych kwalifikacji w dziedzinie Informatyka i Programowanie(włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji) oraz pełnienie przez szkołę (BCU w Mszanie Dolnej) funkcji instytucji certyfikującej, prowadzenie ośrodka egzaminującego w zakresie egzaminów zawodowych, prowadzenie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, prowadzenie platformy zdalnego nauczania,
  B) działalność integrująco – wspierająca (zachęcanie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, uczelni do nawiązywania współpracy z pracodawcami prowadzącymi działalność w dziedzinie Informatyka i Programowanie (i odwrotnie), udostępnianie infrastruktury dydaktyczno – lokalowej na cele edukacyjno – szkoleniowe, powołanie Rady BCU,
  C) działalność innowacyjnno – rozwojowa (rozpowszechnianie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie Informatyka i Programowanie, transfer wiedzy do szkół, prezentacje, konferencje, itp.)
  D) działalność doradczo – promocyjna (obsługa platformy infozwodowe.pl, zamieszczanie informacji, materiałów edukacyjnych, multimedialnych, raportów, badań stworzonych dla projektu, itp., doradztwo zawodowe dla uczniów, studentów, promocja zawodów i kształcenia w dziedzinie Informatyka i Programowanie)
  E) działalność w zakresie zadań dodatkowych (organizowanie turnieju lub olimpiady tematycznej dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe związanej z programowaniem i tworzeniem gier komputerowych, prowadzenie doradztwa walidacyjnego dla osób dorosłych z zastosowaniem metody bilansu kompetencji).

 

Opracowanie kwalifikacji rynkowych:

 1. Projektowanie i tworzenie gier komputerowych
 2. Przetwarzanie danych i uczenie maszynowe
 3. Kompleksowe programowanie aplikacji internetowych (ang. FULL-STACK DEVELOPER)
 4. Projektowanie i programowanie aplikacji mobilnych (ang. MOBILE DEVELOPER)
 5. Architekt programowania (ang. SOFTWARE ARCHITECT)

 

Opracowanie umiejętności rynkowych:

 1. Implementacją funkcji i rozwiązań dla stron internetowych i aplikacji za pomocą React
 2. Migrowanie danych między różnymi systemami bazodanowymi
 3. Obsługa spawarek światłowodowych
 4. Wirtualizacja zasobów informatycznych
 5. Testowanie automatyczne i manualne systemów informatycznych
 6. Programowanie w języku Java
 7. Programowanie w języku C#
 8. Programowanie w języku Python
 9. Programowanie sterowników PLC
 10. Obsługa platformy internetu rzeczy (IoT)