34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4
Pon - Pt: 8:00 - 15:00
 • zsti1
 • zsti2
 • zsti3
 • zsti4

Technik elektryk

TB

Technik elektryk

z elementami projektowania CAD i programowania inteligentnych instalacji elektrycznych

 

KIM JESTEŚMY?

W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez energii elektrycznej, a zatem technik elektryk to profesjonalista o wysokiej pozycji na rynku pracy. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez niego zapewniają prawidłowe i ciągłe działanie sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń, a osobom  korzystającym z nich bezpieczeństwo elektryczne.

Zawód technika elektryka jest tym zawodem, który zawsze będzie cieszył się dużą popularnością. Trudno bowiem sobie wyobrazić, że nagle zostanie odkryta inna forma energii, która zastąpi energię elektryczną. Można powiedzieć, że daje on pewne miejsce pracy, zobowiązuje jednak do systematycznego samokształcenia - trzeba śledzić postęp technologiczny, aby na bieżąco móc wykonywać tę interesującą pracę.

 

CO OFERUJEMY?

kwalifikacje

ELE.02 - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych – pozwala na znalezienie pracy w zakładach produkcyjnych o różnej specjalności, w punktach serwisu i naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych oraz działach technicznych dużych firm, czyli wszędzie tam gdzie wykorzystywane są maszyny i urządzenia elektryczne. Kwalifikacja ta pozwala również na znalezienie pracy przy wykonywaniu instalacji elektrycznych w obiektach o różnym przeznaczeniu, można też się samorealizować i założyć własną firmę elektroinstalacyjną.

ELE.05 - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – praca możliwa jest wszędzie tam, gdzie potrzebny jest nadzór nad pracą maszyn i urządzeń, gdzie przy przeglądach instalacji elektrycznych wykonuje się pomiary oraz ocenia stan techniczny, czyli  w każdym zakładzie przemysłowym i w każdym budynku, który posiada instalację elektryczną.

dodatkowo proponujemy:

 • kursy SEP dające uprawnienia do wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych w instalacjach elektrycznych do 1 kV,
 • kursy KNX dotyczące programowania i obsługi inteligentnych instalacji elektrycznych w standardzie KNX,
 • kursy CAD przygotowujące do projektowania instalacji elektrycznych oraz wykonywania protokołów z badań w programie AutoCAD.

 

CZEGO UCZYMY?

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowanie i uruchamianie maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • ocenianie stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie,
 • montowanie i naprawianie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • dobieranie, montowanie i sprawdzanie działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Podstawowymi przedmiotami w technikum elektrycznym są:

PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI

Uczeń poznaje pojęcia takie, jak prąd stały i zmienny, wielkości charakteryzujące obwody elektryczne, uczy się wykonywać podstawowe obliczenia obwodów i pomiary różnych wielkości elektrycznych.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Uczeń zdobywa obszerną wiedzę na temat montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych w różnego rodzaju obiektach budowlanych. Poznaje podstawowe wymagania dotyczące instalacji elektrycznych, uczy się dobierać odpowiedni sprzęt i przekroje przewodów. Poznaje różnego rodzaju urządzenia sterujące instalacjami, takie jak styczniki, przekaźniki i łączniki. Przygotowuje proste projekty instalacji i dokonuje podstawowych obliczeń dotyczących przewodów i zabezpieczeń.

MASZYNY ELEKTRYCZNE

Uczeń zdobywa  wiedzę na temat wszystkich rodzajów maszyn elektrycznych wykorzystywanych obecne w przemyśle i codziennym użytkowaniu. Poznaje budowę i zasadę działania różnego rodzaju transformatorów i silników oraz podstawowe parametry decydujące o pracy maszyny elektrycznej. Uczy się, jak regulować pracą maszyny i kiedy praca ta staje się niebezpieczna. Poznaje sposoby rozruchu i hamowania maszyn, sterowania prędkością obrotową oraz projektuje odpowiednie zabezpieczenia.

Oprócz przedmiotów teoretycznych ponad 50% zajęć stanowią pracownie na których uczeń sprawdza swoje umiejętności i wykorzystuje wiedzę teoretyczną zdobytą na lekcjach z przedmiotów zawodowych:

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • Pracownia elektrotechniki i elektroniki,
 • Pracownia instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • Pracownia maszyn elektrycznych,
 • Pracownia podstaw montażu,
 • Pracownia eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • Pracownia projektowania CAD,
 • Praktyka zawodowa.

 

CO POTEM?

Zawód technik elektryk to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu technik elektryk jest wyposażona w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także ma świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Technik elektryk jest zawodem deficytowym w większości regionów. Absolwent techikum elektrycznego, po uzyskaniu dodatkowych uprawnień, może specjalizować się w wielu branżach. Najczęściej technik elektryk zatrudniony jest przy projektowaniu i wykonywaniu różnego rodzaju instalacji elektrycznych. Obecnie bardzo popularne staje się wykonywanie inteligentnych instalacji, które łączą w sobie różne systemy, takie jak instalacja alarmowa, monitoring, sterowanie temperaturą i oświetleniem itp. Również liczną grupę zainteresowań stanowią  serwis i naprawa różnych urządzeń elektrycznych (AGD), naprawa maszyn zawierających silniki, urządzeń dźwigowych, praca w zakładach energetycznych, czy przedsiębiorstwach, które posiadają działy elektryczne, działy techniczne firm, działy utrzymania ruchu, dozór techniczny, biura projektowe, handel artykułami elektrycznymi itp.

Absolwent technikum elektrycznego ma możliwość wykonywania satysfakcjonującej pracy, może też podjąć studia na kierunkach związanych z elektrycznością, jak również prowadzić własną firmę elektryczną.

 

NA WESOŁO!

TE na wesolo1

TE na wesolo2

 

ZOBACZ NASZYCH UCZNIÓW W AKCJI!

 

img_4590
img_4590
img_4599
img_4599
img_4698
img_4698
img_6206
img_6206
img_6250
img_6250
img_6259
img_6259
img_6264
img_6264
img_20171114_105839164
img_20171114_105839164
img_20171115_084341849
img_20171115_084341849
img_20171115_084702731
img_20171115_084702731
img_20171115_084714707
img_20171115_084714707
img_20171115_095019521
img_20171115_095019521
img_20171116_093211140
img_20171116_093211140
img_20171116_094651028
img_20171116_094651028
img_20171116_094708155
img_20171116_094708155
img_20171121_101957738
img_20171121_101957738
img_20171121_110056846
img_20171121_110056846
img_20171121_110139657
img_20171121_110139657
img_20171122_145249622
img_20171122_145249622
img_20171214_095607177
img_20171214_095607177
img_20171221_101313987
img_20171221_101313987
img_20171221_101851455
img_20171221_101851455
img_20180913_114707950
img_20180913_114707950
img_20191214_120235540
img_20191214_120235540
img_20191214_120348119
img_20191214_120348119

 

POBIERZ ULOTKĘ O ZAWODZIE