34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4
Pon - Pt: 8:00 - 15:00
 • zsti1
 • zsti2
 • zsti3
 • zsti4

Monter konstrukcji budowlanych

 

Monter konstrukcji budowlanych

 

 TS

KIM JESTEŚMY?

Monter konstrukcji budowlanych jest zaangażowany w proces wznoszenia szkieletów budynków użytkowych i mieszkalnych, lub konstrukcji wielkopłytowych, wykonuje prace w zakresie montażu konstrukcji metalowych (głównie stalowych), montażu konstrukcji żelbetowych i montażu konstrukcji drewnianych. Z pracami tymi związane są również prace pochodne polegające na konserwowaniu i remontowaniu konstrukcji budowlanych, składowaniu elementów konstrukcyjnych, konstruowaniu niezbędnych rusztowań. Duży wpływ na zadania zawodowe wykonywane przez montera konstrukcji budowlanych ma szybki postęp technologiczny w sektorze budowlanym. W związku z wprowadzeniem do budownictwa elementów konstrukcyjnych z metali innych niż stal, coraz częściej przedmiotem pracy montera są konstrukcje  metali nie będących stalą.

 

CO OFERUJEMY?

kwalifikacja:

BUD.08  Montaż konstrukcji budowlanych

 

CZEGO UCZYMY?

Zakres zadań zawodowych montera konstrukcji budowlanych jest obszerny i zróżnicowany. Uczniowie zdobywają podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu budownictwa ogólnego, konstrukcji budowlanych, rysunku technicznego, dokumentacji technicznej, którą sprawdzają w praktyce podczas zajęć w pracowni konstrukcji budowlanych. Zakres zadań zawodowych montera konstrukcji budowlanych obejmuje:

 • montaż i demontaż konstrukcji stalowych, drewnianych i żelbetowych
 • montaż na budowie elementów prefabrykowanych
 • łączenie elementów konstrukcji za pomocą nitowania, skręcania lub spawania,
 • demontowanie, konserwowanie, naprawianie i modernizowanie konstrukcji stalowych, drewnianych i żelbetowych.
 • wykonywanie prostych robót murarskich, ciesielskich, betoniarskich i zbrojarskich związanych z montowaniem elementów konstrukcyjnych,
 • montaż i demontaż rusztowań do robót budowlanych,
 • posługiwanie się dokumentacją techniczną,
 • składowanie i transportowanie materiałów budowlanych,
 • rozliczanie robót montażowych,
 • organizowanie montażu konstrukcji zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • organizowanie stanowiska pracy przy montażu konstrukcji budowlanych oraz robót pomocniczych związanych z montażem zgodnie z zasadami bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
  • współpracę w zespołach montażowych i brygadach roboczych.

 

CO POTEM?

Monter konstrukcji budowlanych wykonuje swoje zadania zawodowe w firmach wykonawczych małych, zatrudniających niewielkie zespoły pracownicze, a także w dużych przedsiębiorstw wykonawczych. Praca ta wymaga znacznego zakresu wiadomości spoza bezpośredniego obszaru zawodu – szczególnie dotyczących robót towarzyszących i wykończeniowych. Monter konstrukcji przygotowuje bowiem front robót dla pracowników wykonujących zadania wykończeniowe i instalacyjne, a jego praca dotyczy każdego etapu budowy – od fundamentów do zamknięcia stanu surowego. Czasami bierze udział w pracach wykończeniowych.

Ze względu na bardzo szeroki zakres umiejętności i wiedzy objętej zawodem pracownicy najczęściej specjalizują się w montażu konstrukcji stalowych/metalowych, montażu konstrukcji żelbetowych i montażu konstrukcji drewnianych.

Monter konstrukcji budowlanych pracuje m.in. przy montażu budynków i budowli, takich jak budynki mieszkalne, handlowe, użyteczności publicznej, administracyjno-biurowe, mosty, dźwigi, kładki, wieże, słupy  energetyczne, słupy radiostacji, a w zakres jego obowiązków wchodzą nie tylko czynności związane z montażem i konserwacją rusztowań, ale także wykonywanie prostych robót murarskich, zbrojarskich i ciesielskich.

Stanowiska pracy związane z kierowaniem i nadzorowaniem robót budowlanych wymagają posiadania uprawnień budowlanych do wykonywania pracy na stanowisku majstra budowlanego. Warunkiem ich uzyskania jest posiadanie co najmniej wykształcenia zasadniczego zawodowego, dyplomu mistrza i zdanie egzaminu na uprawnienia budowlane. Ponadto, absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie monter konstrukcji budowlanych po potwierdzeniu kwalifikacji  BUD.08  Montaż konstrukcji budowlanych może uzyskać dyplom zawodowy technika budownictwa. Warunkiem koniecznym pozyskania tego dokumentu jest dodatkowe potwierdzenie kwalifikacji BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów oraz uzyskanie wykształcenia średniego (w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych) lub średniego branżowego (w branżowej szkole II stopnia).

 

ZOBACZ NASZYCH UCZNIÓW W AKCJI

 

dsc03777
dsc03777
dsc03780
dsc03780
dsc03782
dsc03782
img_20191108_104447
img_20191108_104447
img_20200121_132753
img_20200121_132753
img_20200615_100958
img_20200615_100958
img_20201130_110220
img_20201130_110220
img_20201130_110302
img_20201130_110302
img_20201130_110311
img_20201130_110311
img_20201130_114233
img_20201130_114233

POBIERZ ULOTKĘ O ZAWODZIE