34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4
Pon - Pt: 8:00 - 15:00
  • zsti1
  • zsti2
  • zsti3
  • zsti4

Technik reklamy

TB

Technik reklamy

z elementami fotografii, obróbki cyfrowej i kreacji w reklamie

 

KIM JESTEŚMY?

Branża reklamowo-komunikacyjna jest jedną z najważniejszych branży XXI wieku. Sektor komunikacji marketingowej jest motorem wzrostu gospodarczego. Ponieważ w Polsce rynek reklamy wciąż znajduje się w fazie rozwoju, pozostaje wiele miejsca do zagospodarowania w tej dziedzinie. Nowo powstające firmy, jak również te istniejące już na rynku, nastawiają się na zatrudnianie ludzi młodych i kreatywnych, którzy nie boją się wyzwań.

 

CO OFERUJEMY?

kwalifikacje

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

dodatkowo proponujemy

  • kurs wykonywania projektów reklamy, podczas którego uczniowie łączą wiedzę teoretyczna z zakresu tworzenia przekazu reklamowego, grafiki reklamowej, marketingu, fotografii, mediów cyfrowych z praktyką, tworząc własne, innowacyjne projekty reklamowe;
  • kurs kreacji w reklamie, podczas którego uczniowie poznają metody i techniki twórczego myślenia w procesie powstawania reklamy oraz kreowania wizerunku zarówno marki, jak i osoby (m.in.zajęcia z wizażystami i stylistami);
  • wizyty i staże zawodoznawcze w renomowanych agencjach reklamowych (współpracujemy m.in. z agencją marketingową Admediago z Krakowa.

 

CZEGO UCZYMY?

TWORZENIE PRZEKAZU REKLAMOWEGO 
Uczeń potrafi scharakteryzować przekaz reklamowy, stworzyć strategię przekazu reklamowego, określić odbiorców przekazu reklamowego (tzw. grupę docelową), stworzyć listy wytycznych dla opracowywania przekazu reklamowego (tzw. brief kreatywny), tworzyć teksty i slogany reklamowe, dobierać formę tekstu reklamowego do treści przekazu reklamowego.

PODSTAWY REKLAMY
Uczeń potrafi rozróżnić rodzaje i funkcje tekstu reklamowego, posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu reklamy, charakteryzować usługi reklamowe, charakteryzować media i formy reklamy, określać rolę reklamy w działaniach biznesowych i marketingowych, określać funkcje reklamy w kontekście polityczno-społecznym, określać znaczenia branży reklamowej w gospodarce, charakteryzować strukturę organizacyjną specyficzną dla agencji reklamowej, charakteryzować narzędzi promocji.

GRAFIKA REKLAMOWA
Uczeń zna programy graficzne stosowane w branży reklamowej, zna zasady projektowania graficznego, stosuje techniki grafiki komputerowej oraz techniki multimedialne w wytwarzaniu elementów przekazu reklamowego.

FOTOFRAFIA
Uczeń nauczy się dobierać sprzęt do wykonania fotografii w określonej technice, dobierać styl zdjęcia do określonego przekazu reklamowego, wykonać fotografie do reklamy na podstawie wytycznych, wykonać retusz cyfrowy fotografii, stosować techniki fotograficzne w wytwarzaniu elementów przekazu reklamowego.

MEDIA CYFROWE W REKLAMIE
Uczeń nauczy się rozróżnić formy reklamy audio i wideo, dobierać formę reklamy multimedialnej do przekazu reklamowego, wykonać scenariusz reklamy audio i wideo, wykonać reklamę radiową i wideo na podstawie wytycznych, rozróżnić formy reklamy cyfrowej w mediach, dobierać formy reklamy cyfrowej do treści przekazu, charakteryzować specyfikę tworzenia przekazu dostosowanego do urządzeń mobilnych, zamieszczać elementy przekazu reklamowego na witrynach i portalach internetowych, w mediach społecznościowych itp., charakteryzować sposoby budowania baz odbiorców komunikacji e-mail, wysyłać mailing do bazy odbiorców za pomocą specjalistycznych narzędzi.

BADANIA MARKETINGOWE
Uczeń potrafi posługiwać się terminologią z zakresu skuteczności reklamy, dobierać metod i technik umożliwiające zbieranie danych służących do analizy skuteczności i efektywności kampanii reklamowej w mediach cyfrowych i tradycyjnych, określać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej na podstawie założonych wskaźników, dokonywać prezentacji wniosków z badań skuteczności i efektywności badań, opisywać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej posługując się kryteriami konkursu efektywności EFFIE.

PRACOWNIA ZARZĄDZANIA KAMPANIĄ REKLAMOWĄ
Uczeń potrafi wymienić i charakteryzować etapy kampanii reklamowej, dobierać odpowiednie do strategii reklamy medium, określić czynniki strategii reklamy, określić cele komunikacji i ich charakter, opisać grupę docelową działań komunikacyjnych, opracować brief, wskazać zasady planowania reklamy w poszczególnych rodzajach mediów, określić czas trwania emisji reklamy, określić zasady publikacji reklamy w mediach elektronicznych, zaplanować reklamę w mediach, opracować plan finansowy przebiegu kampanii reklamowej, dokonać oceny kosztów reklamowania w poszczególnych mediach, ustalić cenę reklamy zgodnie z podanymi wskaźnikami.

 

CO POTEM?

Technik reklamy znajdzie zatrudnienie w szeroko rozumianej branży marketingowo-reklamowej. Może pracować zarówno w pełno profilowych agencjach reklamowych, jak agencjach specjalizujących się w poszczególnych etapach tworzenia reklamy cyfrowej i drukowanej. Jest przygotowany do pracy w każdym dziale i na każdym etapie tworzenia przekazu reklamowego, począwszy od badań marketingowych i określania grup docelowych, poprzez dział obsługi klienta, na dziale tworzenia reklamy skończywszy. Jest specjalistą od marketingu i promocji, posiada też wiedzę dotycząca sprzedaży produktów reklamowych, dlatego może kierować działami marketingu i promocji przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. Szeroka wiedza z zakresu fotografii, mediów cyfrowych oraz znajomość programów graficznych otwiera drzwi do studiów graficznych i produkcyjnych. Absolwent technikum reklamy może też podjąć pracę w działach promocji środków masowego przekazu zarówno w skali lokalnej, jak i ogólnopolskiej oraz w agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej.

Zarobki specjalisty od reklamy są uzależnione od umiejętności oraz niszy, w której znajdzie swoje miejsce. Wachlarz możliwości jest niezwykle szeroki i zróżnicowany. Atutem jest to, że można wyspecjalizować się w bardzo wąskiej dziedzinie, a branża daje wiele możliwości zarówno dla specjalistów od kreacji, jak osób posiadających umiejętności stricte techniczne.

NA WESOŁO!

 TR na wesolo1

TR na wesolo2

 

 

ZOBACZ NASZYCH UCZNIÓW W AKCJI!

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
8
8
9
9
10
10
11
11
13
13
14
14
15
15
16
16
18
18
21
21
22
22
24
24
32
32
35
35

 

POBIERZ ULOTKĘ O ZAWODZIE