34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4
Pon - Pt: 8:00 - 15:00
 • zsti1
 • zsti2
 • zsti3
 • zsti4

Technik budownictwa

TB

Technik budownictwa

z elementami architektury wnętrz i krajobrazu

 

KIM JESTEŚMY?

Technik budownictwa  to zawód przyszłości, dla ludzi z szerokimi perspektywami oraz dużymi możliwościami. Budownictwo to prężnie rozwijająca się gałąź gospodarki. Nieustannie coś się buduje. Jeżeli  chcesz mieć wpływ na otaczającą cię rzeczywistość, być współtwórcą, bądź projektantem budynków oraz lubisz budować i montować różne elementy, koniecznie rozważ wybór tego kierunku.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • posługiwanie się dokumentacją techniczną,
 • tworzenie szkiców roboczych i rysunków budowlanych,
 • projektowanie elementów konstrukcyjnych budowli,
 • dobieranie materiałów, sprzętu, maszyny i urządzeń do wykonania określonych prac,
 • wykonywanie przedmiarów i obmiarów robót budowlanych,
 • przeprowadzanie kontroli jakości i oceny wykonania podstawowych robót budowlano-montażowych,
 • wykonywanie kalkulacji robót, sporządzanie kosztorysów i ofert przetargowych,
 • organizowanie i kierowanie robotami remontowymi i rozbiórkowymi,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy, zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

CO OFERUJEMY?

kwalifikacje:

BUD.08. Montaż konstrukcji budowlanych
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

dodatkowo proponujemy:

 • projektowanie architektoniczne w programie AutoCAD,
 • kurs dekarski,
 • kurs montażu rusztowań,
 • inne kursy zawodowe,
 • wizyty zawodoznawcze,
 • szkolenia firm z branży budowlanej.

 

CZEGO UCZYMY?

W ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę w zakresie  koordynowania  i organizacji zadań zawodowych związanych z budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.

Podstawowymi przedmiotami w technikum budowlanym  są:

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • technologia budownictwa,
 • podstawy budownictwa,
 • kosztorysowanie robót budowlanych,
 • organizacja robót budowlanych,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • język angielski zawodowy.

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • rysunek techniczny,
 • pracownia montażu konstrukcji,
 • pracownia organizacji robót,
 • pracownia kosztorysowania,
 • pracownia dokumentacji technicznej
 • praktyka zawodowa w firmach i przedsiębiorstwach budowlanych.

 

CO POTEM?

Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym technik budownictwa pracuje. Praca w tym zawodzie wykonywana jest na wolnym powietrzu (budowa obiektów budowlanych), ale także wewnątrz budynków. Technik budownictwa prawie zawsze pracuje w zespole. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych.

Technik budownictwa znajdzie zatrudnienie:

 • jako średnia kadra kierownicza na budowie, po otrzymaniu uprawnień budowlanych,
 • jako asystent projektowania w pracowniach projektowych,
 • jako pracownik laboratoriów materiałów i wyrobów budowlanych,
 • jako kosztorysant robót budowlanych,
 • w hurtowniach materiałów budowlanych,
 • w urzędach nadzoru budowlanego,
 • w urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • w administracjach budynków i firmach zarządzającymi nieruchomościami,
 • w instytucjach naukowo-badawczych,
 • w pracowniach konserwacji zabytków,
 • we własnej firmie budowlanej.

 

NA WESOŁO!

budownictwo na wesolo1

budownictwo na wesolo2

 

ZOBACZ NASZYCH UCZNIÓW W AKCJI!

 

tb01
tb01
tb02
tb02
tb03
tb03
tb04
tb04
tb05
tb05
tb06
tb06
tb07
tb07
tb08
tb08
tb09
tb09
tb10
tb10
tb11
tb11
tb12
tb12
tb13
tb13
tb15
tb15
tb16
tb16
tb17
tb17
tb18
tb18
tb19
tb19
tb20
tb20
tb21
tb21

 

 POBIERZ ULOTKĘ O ZAWODZIE