34-730 Mszana Dolna, ul. Starowiejska 4
Pon - Pt: 8:00 - 15:00
  • zsti1
  • zsti2
  • zsti3
  • zsti4

ZSTI z ogromnym czekiem, w gronie liderów kształcenia branżowego

kpo

 

mein bcu logo pion white

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej jest jedynym w powiecie limanowskim, a zarazem jednym z dziewięciu w Małopolsce i stu dwudziestu w całej Polsce innowacyjnych ośrodków, w których będzie odbywać się kształcenie specjalistów na potrzeby nowoczesnej gospodarki w ramach Branżowego Centrum Umiejętności. Dyrektor Andrzej Dębski odebrał z rąk wojewody małopolskiego Łukasza Kmity symboliczny czek na 14 970 045,95 zł

Dyrektor Andrzej Dębski odebrał z rąk wojewody małopolskiego Łukasza Kmity symboliczny czek na 14 970 045,95 zł. W spotkaniu towarzyszył mu starosta limanowski Mieczysław Uryga oraz Krzysztof Juryk, przedstawiciel sądeckiego Stowarzyszenia Humaneo, partnera szkoły.

Przypomnijmy, Branżowe Centra Umiejętności to kolejny etap reformy kształcenia zawodowego, w który uczestniczy 100 branż: organizacji branżowych, izb gospodarczych, stowarzyszeń, zawodowych spółek skarbu państwa oraz przedsiębiorstw państwowych. BCU mają być całkowitą nowością w systemie oświaty, wykraczającą poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. Centra będą miały charakter przekrojowy i uzupełnią istniejącą ofertę kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego. Połączą działania szkół, uczelni i pracodawców. Nowoczesne placówki, jakimi mają się stać BCU, będą kształciły wysoko wykwalifikowane kadry w następujących dziedzinach: spedycja, opieka medyczna, renowacja elementów architektury, fryzjerstwo, technika masażu,  gastronomia i kelnerstwo oraz informatyka i programowanie.  I to właśnie w branży informatyki i programowania będzie się specjalizować  Branżowe Centrum Umiejętności, które powstanie w ZSTI.

- Nieustanny rozwój technologiczny, a także transformacje, których jesteśmy świadkami, wprowadzają zmiany obejmujące także rynek pracy. Dostosowanie kadr do potrzeb nowoczesnej gospodarki musi odbywać się płynnie. Nadal niezwykle ważnym aspektem pozostaje rozwijanie wymiany doświadczeń i oczekiwań szeroko rozumianego sektora edukacji i nauki z pracodawcami i otoczeniem gospodarczym. To wszystko ma się realizować także właśnie poprzez Branżowe Centra Umiejętności – powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wręczając czeki beneficjentom. 

bcu1

 

bcu2

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki

20231012
20231012
20231012
20231012
20231012
20231012
20231012
20231012
20231012
20231012