Sztama Mszan czyli nasza w zasadzie ogólnopolska akcja charytatywna

Gdy ogłaszaliśmy tradycyjną wielkopostną akcję pomocy dla naszych Rodaków z Gródka Jagiellońskiego na Ukrainie, liczyliśmy na powtórzenie adwentowego wyniku – wówczas udało nam się wysłać 10 paczek z darami czyli blisko 200 kg konkretnej pomocy. Nawet nie marzyliśmy o finalnej prawie tonie żywności i środków czystości, które powędrowały do Gródka. Ale po kolei.

Zmiany w funkcjonowaniu szkoły od 29. marca 2021 r.

W związku z opublikowanym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, że do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą prowadzone zdalnie – o ile z programu nauczania wynika taka możliwość.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Od poniedziałku 29. marca 2021 r. nauka w szkole będzie więc w całości organizowana w formie zdalnej wg opublikowanego na stronie szkoły planu zajęć na II okres.

Znamy wyniki konkursów o krajach niemieckiego obszaru językowego

Przedstawiamy wyniki  dwóch konkursów dotyczących  wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego, które pomimo trwającej pandemii i lekcji on-line, spotkały się z zainteresowaniem uczniów zarówno technikum, jak i szkoły branżowej.  

Funkcjonowanie szkoły od od 22. marca 2021 r.

Informujemy, że od poniedziałku 22. marca 2021 r. szkoła działa na dotychczasowych zasadach, tj.:

  • zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się zdalnie
  • wybrane zajęcia z przedmiotów zawodowych praktycznych ("na żółto") odbywają się stacjonarnie w szkole
  • zajęcia praktyczne u pracodawców dla uczniów młodocianych odbywają się stacjonarnie u pracodawców
  • dla maturzystów z wybranych zajęć prowadzone są konsultacje w małych grupach w szkole

 

Dzień Mężczyzn w ZSTI

Dzisiaj obchodzimy Dzień Mężczyzny! Dzień ten powstał, prawdopodobnie przez analogię do Dnia Kobiet.  Jak podają źródła "International Men's Day" był po raz pierwszy obchodzony w 1999 roku. Ze względu na to, że jest to święto dość młode, obchodzone jest na całym świecie w różnych dniach. Także w Polsce nie ma zupełnej zgodności co do dnia, w którym należy obchodzić ten dzień. Większość źródeł podaje 30 września, ale niektóre wskazują na 10 marca.  30 września częściej spotykamy się z nazwą "Dzień Chłopaka", podczas gdy 10 marca z nazwą "Dzień Mężczyzny". Zatem dzisiaj ta żeńska część społeczności naszej szkoły życzy Mężczyznom  ZSTI wszystkiego najlepszego!